Video Thumbnails Maker by Scorp

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Video Thumbnails Maker by Scorp – NA

Phần mềm Video Thumbnails Maker by Scorp

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Video Thumbnails Maker by Scorp là phần mềm gì?

Video Thumbnails Maker by Scorp là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Video Thumbnails Maker by Scorp là Version NA (cập nhật NA)

Video Thumbnails Maker cho phép người sử dụng tạo hình thu nhỏ của riêng mình (màn hình danh sách, xem trước, và mũ) cũng như ảnh chụp màn hình từ file video. Điều này có thể được sử dụng để hỗ trợ chia sẻ video mạng, và cho mục lục video. Công cụ này được tạo thành từ một Video Thumbnails Maker, và một Viewer Hình thu nhỏ. Một trong những ưu điểm của chương trình này là khả năng để bắt đầu liên quan file video đến từ một tấm hình thu nhỏ. Người sử dụng cũng có thể bắt đầu các video từ các phần mà họ đã chụp hình thu nhỏ. Chương trình này cũng đòi hỏi VTX tập tin hình ảnh được tạo ra. Nó hỗ trợ hầu hết các loại định dạng video, bao gồm QT, SWF, MOV, FLV, RM và nếu người dùng đã cài đặt các codec chính xác. Nó có thể hỗ trợ hàng loạt chế biến các tập tin video. Có bốn động cơ rendering, một trong số họ là engine Crystal mà đi kèm với hệ thống codec của nó. Người dùng có thể tạm dừng, dừng, hay tiếp tục công việc hoạt động bất cứ lúc nào. Người xem cho phép họ bắt đầu một video tập tin liên kết ngay từ một tấm hình thu nhỏ. Người dùng có thể tìm thấy một bản xem trước hình ảnh của các thiết lập của họ bên trong cửa sổ Options. Mỗi ngói có thể được lưu trong một tập tin cá nhân. Những tấm hình nhỏ có thể được sáp nhập với nhau để tạo hình ảnh “gói”.

What is Video Thumbnails Maker by Scorp?

Video Thumbnails Maker lets users create their own thumbnails (screen-lists, previews, and caps) as well as screenshots from video files. This can be used for network video sharing support, and for home-video cataloging. The tool is made up of a Video Thumbnails Maker, and a Pictures Thumbnails Viewer. One of the advantages of this program is its capacity to start related video-files coming from a sheet of thumbnails. Users can also start the video from the part where they took the shot of the thumbnail. This program also requires VTX picture files to be generated. It support nearly every type of video formats, including QT, SWF, MOV, FLV, and RM if the user has installed the correct codec. It can support the batch processing of video files. There are four rendering engines, one of them being the Crystal engine which comes with its own codec system. Users can pause, stop, or resume active jobs at any time. The viewer allows them to start a linked video-file right from a thumbnail sheet. Users can find a visual preview of their settings inside the Options window. Each tile can be saved in an individual file. These thumbnail sheets can be merged together to form picture “packs”.

Các loại file được mở bởi Video Thumbnails Maker by Scorp

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Video Thumbnails Maker by Scorp có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) VTM

Download Video Thumbnails Maker by Scorp

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg