UIF File

? Cách mở file .UIF? Những phần mềm mở file .UIF và sửa file lỗi. Convert N/A UIF file sang định dạng khác.

.UIF File Extension

   

File name UIF File
File Type
Nhà phát triển MagicISO
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (40 Bình chọn)

File .UIF là file gì?

UIF là Disk Image Files – , dưới định dạng N/A được phát triển bởi MagicISO.

Cách mở .UIF file

Để mở file .UIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UIF do người dùng đóng góp.

  • PowerISO
  • WinRAR
  • WinRAR
  • WinArchiver
  • Magic ISO Maker
  • gBurner
  • gBurner

Chuyển đổi file .UIF

File .UIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.