Promotion mix

Định nghĩa Promotion mix là gì?

Promotion mixHỗn hợp xúc tiến. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Promotion mix – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một sự kết hợp đặc biệt của phương pháp quảng cáo sử dụng cho một sản phẩm hoặc một gia đình của các sản phẩm. Các yếu tố của một hỗn hợp xúc tiến có thể bao gồm in hoặc quảng cáo quảng bá, tiếp thị trực tiếp, bán hàng cá nhân, điểm của màn hình bán, và / hoặc bán hàng.

Definition – What does Promotion mix mean

A specific combination of promotional methods used for one product or a family of products. Elements of a promotion mix may include print or broadcast advertising, direct marketing, personal selling, point of sale displays, and/or merchandising.

Source: ? Business Dictionary