Central Processing Unit (CPU) Socket (CPU Socket)

Định nghĩa Central Processing Unit (CPU) Socket (CPU Socket) là gì?

Central Processing Unit (CPU) Socket (CPU Socket)Central Processing Unit (CPU) Ổ cắm (socket CPU). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Central Processing Unit (CPU) Socket (CPU Socket) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một socket CPU là một kết nối duy nhất giữa một bộ vi xử lý và bo mạch chủ. Một socket CPU là một biệt gắn kết chỉ sử dụng cho CPU trên bo mạch chủ để đảm bảo đúng chèn con chip mạch. Nó tạo điều kiện truy cập CPU và ngăn chặn thiệt hại khi một đơn vị được chèn vào hoặc gỡ bỏ. Một socket CPU cũng có một khóa để ngăn chặn phong trào CPU, và thiết kế của nó giúp vị trí tản nhiệt an toàn phía trên CPU.
Hầu hết các máy tính và một loạt các hệ thống máy chủ có ổ cắm CPU. Một số máy tính xách tay và một số loại máy chủ không sử dụng một ổ cắm CPU nhưng có một phong cách xử lý hoàn toàn khác nhau. Nói chung, các nền tảng socket CPU được keyed để chèn chính xác.
Một socket CPU cũng được biết đến như một khe cắm CPU.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Socket CPU hiện đại và bộ vi xử lý dựa trên một kiến ​​trúc mảng pin lưới (PGA). PGA là một loại bao bì sử dụng cho các mạch tích hợp (IC), chẳng hạn như một bộ vi xử lý. Nó cơ bản là một hình vuông với các chân được tổ chức dưới bao bì. Pins đang cách nhau khoảng 0,1 inch (2,54 mm) ngoài để trang trải một phần hoặc toàn bộ dưới của gói.
Một socket CPU có hình dạng như một hình vuông hoặc hình chữ nhật và làm bằng nhựa và kim loại tiếp xúc bền và chịu nhiệt cho chân hoặc vùng đất, ngoài một kim loại chốt hoặc đòn bẩy. Hàng trăm lỗ nhỏ che bề mặt vỏ nhựa, và màu nhựa thường là ánh sáng tan hoặc đỏ tía, tùy thuộc vào nhà sản xuất.
Chip với một số lượng lớn pin-outs thường sử dụng mảng lưới đất (LGA) hoặc không có lực chèn (ZIF) ổ cắm. LGA socket áp lực vững chắc với một tấm bề ​​mặt, và ZIF socket áp lực nén với một tay cầm. Mỗi phương pháp đảm bảo rằng khi chèn, các chân không bị hư hỏng hoặc bị phá vỡ.
Một socket CPU được thiết kế đặc biệt cho một CPU riêng và thường là không thể thay thế với các loại vi xử lý. Trong nhiều trường hợp, các nhà sản xuất phân loại ổ cắm thành các nhóm. Một socket có thể được xác định đứng về phía mình bằng một số ID 3-5 chữ số. Số ID đảm bảo rằng các CPU sử dụng socket CPU đúng.

What is the Central Processing Unit (CPU) Socket (CPU Socket)? – Definition

A CPU socket is a single connector between a microprocessor and motherboard. A CPU socket is a distinct mount used only for the CPU on the motherboard to ensure correct circuit chip insertion. It facilitates CPU access and prevents damage when a unit is inserted or removed. A CPU socket also has a lock to prevent CPU movement, and its design helps secure heat sink placement above the CPU.
Most PCs and a variety of server systems have CPU sockets. Some laptops and certain types of servers do not use a CPU socket but have a totally different processor style. Generally, CPU socket platforms are keyed for correct insertion.
A CPU socket is also known as a CPU slot.

Understanding the Central Processing Unit (CPU) Socket (CPU Socket)

Modern CPU sockets and processors are based on a pin grid array (PGA) architecture. PGA is a type of packaging used for integrated circuits (IC), such as a microprocessor. It is basically a square with pins that are organized below the packaging. Pins are spaced approximately 0.1 inches (2.54 mm) apart to cover a portion or entire underside of the package.
A CPU socket is shaped like a square or rectangle and made of durable and heat-resistant plastic and metal contacts for pins or lands, in addition to a metal latch or lever. Hundreds of tiny holes cover the plastic casing’s surface, and the plastic color is usually light tan or burgundy, depending on the manufacturer.
Chips with high numbers of pin-outs often use land grid array (LGA) or zero insertion force (ZIF) sockets. LGA sockets apply firm force with a surface plate, and ZIF sockets apply compression force with a handle. Each method ensures that upon insertion, the pins are not damaged or broken.
A CPU socket is specifically designed for a particular CPU and is usually not interchangeable with other types of processors. In many cases, manufacturers classify sockets into groups. A socket may be identified on its side by a three-five digit ID number. The ID number ensures that the CPU uses the correct CPU socket.

Thuật ngữ liên quan

  • Motherboard
  • Zero Insertion Force Socket (ZIF Socket)
  • Central Processing Unit (CPU)
  • Microprocessor
  • Socket
  • Secure Sockets Layer (SSL)
  • Integrated Circuit (IC)
  • CPU Utilization
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm