BTW File

? Cách mở file .BTW? Những phần mềm mở file .BTW và sửa file lỗi. Convert N/A BTW file sang định dạng khác.

.BTW File Extension

   

File name BTW File
File Type BarTender Label
Nhà phát triển Seagull Scientific
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (42 Bình chọn)

File .BTW là file gì?

BTW là Page Layout Files – BarTender Label, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Seagull Scientific.

Một tập tin BTW chứa một nhãn mã vạch được tạo ra với bartender, một chương trình thiết kế mã vạch chuyên nghiệp. Nó có thể bao gồm mã vạch, văn bản và đồ họa có thể được kết hợp trong một bố trí tùy chỉnh. BTW tập tin cũng bao gồm siêu dữ liệu, chẳng hạn như tài sản nhãn và các phiên bản của bartender đã tạo ra tập tin.

What is a BTW file?

A BTW file contains a barcode label created with BarTender, a professional barcode designing program. It may include bar codes, text, and graphics that can be combined in a custom layout. BTW files also include metadata, such as label properties and the version of BarTender that created the file.

Cách mở .BTW file

Để mở file .BTW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BTW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BTW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTW do người dùng đóng góp.

  • Seagull Scientific BarTender
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • BTWIN
  • BarTender Application
  • sakura editor
  • sakura editor

Chuyển đổi file .BTW

File .BTW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.