Business growth

Định nghĩa Business growth là gì?

Business growthTăng trưởng kinh doanh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Business growth – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình cải thiện một số thước đo thành công của một doanh nghiệp. tăng trưởng kinh doanh có thể đạt được bằng cách thúc đẩy dòng trên cùng hoặc doanh thu của doanh nghiệp với doanh số sản phẩm lớn hơn hoặc thu nhập dịch vụ, hoặc bằng cách tăng Điểm mấu chốt hay khả năng sinh lời của hoạt động bằng cách giảm thiểu chi phí.

Definition – What does Business growth mean

The process of improving some measure of an enterprise’s success. Business growth can be achieved either by boosting the top line or revenue of the business with greater product sales or service income, or by increasing the bottom line or profitability of the operation by minimizing costs.

Source: ? Business Dictionary