Cryptocurrency Exchange

Định nghĩa Cryptocurrency Exchange là gì?

Cryptocurrency ExchangeCryptocurrency Trao đổi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cryptocurrency Exchange – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một trao đổi cryptocurrency là bất kỳ hệ thống hoạt động dựa trên cơ sở các giao dịch cryptocurrencies với các tài sản khác. Giống như một trao đổi tài chính truyền thống, hoạt động cốt lõi trao đổi cryptocurrency là để cho phép việc mua bán của các tài sản kỹ thuật số, cũng như những người khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để thực sự hiểu trao đổi cryptocurrency, suy nghĩ về những cách mà các loại mới của sàn giao dịch khác với giao dịch tài chính truyền thống. Cryptocurrencies vốn đã không ổn định về giá trị và tìm nguồn cung ứng. Cryptocurrencies như Bitcoin đã được gắn liền với các sự kiện đột phá lớn mà giá trị Bitcoin thay đổi đáng kể trong một thời gian ngắn, hoặc trong trường hợp trao đổi lớn đã đi theo do trộm cắp, lừa đảo hoặc các vấn đề khác.

What is the Cryptocurrency Exchange? – Definition

A cryptocurrency exchange is any system that operates on the basis of trading cryptocurrencies with other assets. Like a traditional financial exchange, the cryptocurrency exchange’s core operation is to allow for the buying and selling of these digital assets, as well as others.

Understanding the Cryptocurrency Exchange

To really understand cryptocurrency exchanges, think about the ways that these new types of exchanges are different from traditional financial exchanges. Cryptocurrencies are inherently unstable in terms of value and sourcing. Cryptocurrencies like bitcoin have been associated with major disruptive events where bitcoin value changed dramatically over a short period of time, or where major exchanges went under due to theft, fraud or other problems.

Thuật ngữ liên quan

  • Cryptocurrency
  • Cryptocurrency 2.0
  • Cryptojacking
  • Bitcoin Core
  • Bitcoin (BTC)
  • Ethereum
  • Wi-Fi Alliance
  • Compliance
  • Abandonment
  • Affiliate Agreement

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm