LMK File

? Cách mở file .LMK? Những phần mềm mở file .LMK và sửa file lỗi. Convert Binary LMK file sang định dạng khác.

.LMK File Extension

   

File name LMK File
File Type Sothink Logo Maker Image
Nhà phát triển SourceTec Software
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (18 Bình chọn)

File .LMK là file gì?

LMK là Vector Image Files – Sothink Logo Maker Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SourceTec Software.

hình ảnh logo được tạo ra bởi phần mềm Sothink Logo thiết kế Maker; thường được tạo ra từ một mẫu kèm với phần mềm nhưng cũng có thể được thiết kế ngay từ đầu bằng cách sử dụng khác nhau hình dạng, hoa văn, và đồ họa kèm với phần mềm.

What is a LMK file?

Logo image created by Sothink Logo Maker design software; often created from a template included with the software but can also be designed from scratch using the various shapes, patterns, and graphics included with the software.

Cách mở .LMK file

Để mở file .LMK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LMK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LMK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LMK do người dùng đóng góp.

  • SourceTec Sothink Logo Maker
  • Sothink Logo Maker
  • Sothink Logo Maker
  • Sprint-Layout
  • Media Player Classic
  • Sothink Logo Maker Special
  • Sothink Logo Maker Special

Chuyển đổi file .LMK

File .LMK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.