F3F File

? Cách mở file .F3F? Những phần mềm mở file .F3F và sửa file lỗi. Convert N/A F3F file sang định dạng khác.

.F3F File Extension

   

File name F3F File
File Type Crazy Machines Font File
Nhà phát triển Viva Media
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .F3F là file gì?

F3F là Font Files – Crazy Machines Font File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Viva Media.

Font tập tin được sử dụng bởi Crazy Machines, một trò chơi đố dựa trên vật lý; lưu thông tin chữ được sử dụng để biểu diễn văn bản trong các trò chơi; lưu trong data fonts thư mục cài đặt game.

What is a F3F file?

Font file used by Crazy Machines, a physics-based puzzle game; saves font information that is used for rendering text within the game; saved within the datafonts directory of the game installation.

Cách mở .F3F file

Để mở file .F3F click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .F3F bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .F3F

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .F3F do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .F3F

File .F3F có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.