P File

? Cách mở file .P? Những phần mềm mở file .P và sửa file lỗi. Convert Binary P file sang định dạng khác.

.P File Extension

   

File name P File
File Type 1Python Pickle File
Nhà phát triển Python
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (50 Bình chọn)

File .P là file gì?

P là Developer Files – 1Python Pickle File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Python.

Một tập tin P là một tập tin được tạo ra bởi dưa dưa, một mô-đun Python sử dụng để chuyển đổi các đối tượng Python để một đại diện byte để lưu trữ trên đĩa hoặc chuyển qua mạng. Nó cho phép các đối tượng được lưu trữ thuận tiện hoặc truyền mà không cần phải chuyển đổi dữ liệu sang định dạng khác. file P có thể được “unpickled” và nạp lại vào bộ nhớ chương trình trong thời gian chạy.

What is a P file?

A P file is a pickle file created by pickle, a Python module used for converting Python objects to a byte representation for storage on disk or transfer over a network. It allows for objects to be conveniently stored or transmitted without first having to convert the data to another format. P files can be “unpickled” and loaded back into program memory during runtime.

Cách mở .P file

Để mở file .P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P do người dùng đóng góp.

  • Python pickle
  • ETHNOS
  • ETHNOS
  • Parallels Tools Center
  • Microsoft Office
  • Sage Accounts Production Advanced
  • Sage Accounts Production Advanced

Chuyển đổi file .P

File .P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.