EUM File

? Cách mở file .EUM? Những phần mềm mở file .EUM và sửa file lỗi. Convert N/A EUM file sang định dạng khác.

.EUM File Extension

   

File name EUM File
File Type Enterprise User Monitor Configuration File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .EUM là file gì?

EUM là Settings Files – Enterprise User Monitor Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cửa hàng cài đặt cho một doanh nghiệp tài Monitor (EUM); có thể bao gồm địa chỉ IP, tần số vô tuyến, và các thông tin khác để theo dõi các thiết bị khác nhau; có thể được lưu trong EUM Configuration Utility WaveRider và nạp tại một thời điểm sau đó.

What is a EUM file?

Stores settings for an Enterprise User Monitor (EUM); may include IP addresses, radio frequencies, and other information for monitoring various devices; can be saved within the WaveRider EUM Configuration Utility and loaded at a later time.

Cách mở .EUM file

Để mở file .EUM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EUM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EUM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EUM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Euklides
  • Euklides

Chuyển đổi file .EUM

File .EUM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.