Corporate Owned, Personally Enabled (COPE)

Định nghĩa Corporate Owned, Personally Enabled (COPE) là gì?

Corporate Owned, Personally Enabled (COPE)Corporate nước, Cá nhân Enabled (COPE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Corporate Owned, Personally Enabled (COPE) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Corporate Owned, Personally Enabled (COPE)? – Definition

Understanding the Corporate Owned, Personally Enabled (COPE)

Thuật ngữ liên quan

  • Bring Your Own Device Policy (BYOD Policy)
  • Consumerization of IT
  • Bring Your Own Technology (BYOT)
  • Bring Your Own Device (BYOD)
  • Bring Your Own Cloud (BYOC)
  • Build Your Own App (BYOA)
  • Bring Your Own Computer (BYOC)
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11e
  • IEEE 802.11g

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm