GM3 File

? Cách mở file .GM3? Những phần mềm mở file .GM3 và sửa file lỗi. Convert N/A GM3 file sang định dạng khác.

.GM3 File Extension

   

File name GM3 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GM3 là file gì?

GM3 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .GM3 file

Để mở file .GM3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GM3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GM3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GM3 do người dùng đóng góp.

  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Altium Designer Winter
  • Protel DXP
  • Protel DXP

Chuyển đổi file .GM3

File .GM3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.