Microsoft Application Error Reporting

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Application Error Reporting – NA

Phần mềm Microsoft Application Error Reporting

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Application Error Reporting là phần mềm gì?

Microsoft Application Error Reporting là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Application Error Reporting là Version NA (cập nhật NA)

Windows Error Reporting (WER) là một built-in công cụ cho Windows XP, Windows Vista, và lên đến Windows 7, có tên mã là Watson mà là ở tham chiếu đến một công cụ gỡ lỗi trước đó, Tiến sĩ Watson. Sự khác biệt chính giữa hai công cụ này là trong khi đáng kính Tiến sĩ Watson bãi báo cáo lỗi trên ổ cứng của người dùng, Windows Error Reporting tạo file bản ghi của các lỗi hoặc các vụ tai nạn (có chứa thông tin có giá trị cho các nhà phát triển Windows như ngày, giờ , những gì người dùng đang làm gì trong khi vụ tai nạn xảy ra, các ứng dụng bị rơi, và vân vân) và gửi mã lỗi thông qua Internet.

What is Microsoft Application Error Reporting?

Windows Error Reporting (WER) is a built-in tool for Windows XP, Windows Vista, and up to Windows 7, code-named Watson which is in reference to an earlier debugging tool, Dr. Watson. The main difference between these two tools is that while the venerable Dr Watson dumps the error report on the user’s hard drive, Windows Error Reporting creates a log file of the error or the crash (containing valuable information for the Windows developers such as date, time, what the user was doing while the crash happened, the application that crashed, and so on) and sends the error code through the Internet.

Các loại file được mở bởi Microsoft Application Error Reporting

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Application Error Reporting có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Application Error Reporting

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg