SDS File

? Cách mở file .SDS? Những phần mềm mở file .SDS và sửa file lỗi. Convert N/A SDS file sang định dạng khác.

.SDS File Extension

   

File name SDS File
File Type 1MIDI Sample Dump Standard File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (12 Bình chọn)

File .SDS là file gì?

SDS là Audio Files – 1MIDI Sample Dump Standard File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng MIDI có chứa tiêu chuẩn hóa hệ thống độc quyền (SysEx) tin nhắn; có thể là “đổ” từ một chương trình âm thanh hoặc thiết bị phần cứng; được hỗ trợ bởi một loạt các phần cứng và phần mềm lấy mẫu.

What is a SDS file?

MIDI format that contains standardized System Exclusive (SysEx) messages; may be “dumped” from an audio program or hardware device; supported by a variety of hardware and software samplers.

Cách mở .SDS file

Để mở file .SDS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDS do người dùng đóng góp.

  • Nullsoft Winamp
  • FMJ-Software Awave Studio
  • FMJ-Software Awave Studio
  • Apple QuickTime Player
  • Winamp
  • Complete OFFICE
  • Complete OFFICE

Chuyển đổi file .SDS

File .SDS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.