Lisp

Định nghĩa Lisp là gì?

LispNói ngọng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lisp – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lisp là một gia đình của các ngôn ngữ lập trình máy tính được khởi xướng từ năm 1958 và kể từ đó đã trải qua một số thay đổi và tiếng địa phương. Nó được coi là ngôn ngữ lập trình cấp cao thứ hai lâu đời nhất được sử dụng ngày hôm nay, sau khi Fortran.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ban đầu, Lisp được thiết kế để được sử dụng như một ký hiệu toán học thực tế cho các chương trình máy tính. Ngôn ngữ sau trở nên phổ biến và được sử dụng hơn nữa cho tiến hành nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, chủ yếu nhờ vào máy tính và khoa học nhận thức John McCarthy, người thường được ghi nhận với sự phát minh ra trí tuệ nhân tạo.

What is the Lisp? – Definition

Lisp is a family of computer programming languages that originated in 1958 and has since undergone a number of changes and dialects. It is considered the second-oldest high-level programming language in use today, after Fortran.

Understanding the Lisp

Initially, Lisp was designed to be used as a practical mathematical notation for computer programs. The language later gained popularity and was used further for conducting artificial intelligence research, primarily thanks to computer and cognitive scientist John McCarthy, who is generally credited with the invention of artificial intelligence.

Thuật ngữ liên quan

  • Fortran
  • Programming
  • Compiler
  • Qi
  • Clojure
  • John McCarthy
  • Standard ML (SML)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm