BIN File

? Cách mở file .BIN? Những phần mềm mở file .BIN và sửa file lỗi. Convert N/A BIN file sang định dạng khác.

.BIN File Extension

   

File name BIN File
File Type 1Generic Binary File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (1268 Bình chọn)

File .BIN là file gì?

BIN là Data Files – 1Generic Binary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một BIN là một tập tin mà lưu trữ dữ liệu trong một định dạng nhị phân. Nó khác với một tập tin dựa trên văn bản, có thể được chỉnh sửa trong một trình soạn thảo văn bản. file BIN có thể được tạo ra bởi một loạt các chương trình khác nhau nhưng thông thường không thể chỉnh sửa bằng tay.

What is a BIN file?

A BIN file is a file that stores data in a binary format. It is different than a text-based file, which can be edited in a text editor. BIN files may be created by a variety of different programs but typically cannot be manually edited.

Cách mở .BIN file

Để mở file .BIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIN do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • IsoBuster
  • IsoBuster
  • PowerArchiver
  • VideoLAN VLC media player
  • PowerISO
  • PowerISO

Chuyển đổi file .BIN

File .BIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.