MYAPP File

? Cách mở file .MYAPP? Những phần mềm mở file .MYAPP và sửa file lỗi. Convert XML MYAPP file sang định dạng khác.

.MYAPP File Extension

   

File name MYAPP File
File Type
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .MYAPP là file gì?

MYAPP là Developer Files – , dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Cách mở .MYAPP file

Để mở file .MYAPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MYAPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MYAPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MYAPP do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MYAPP

File .MYAPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.