CDA File

? Cách mở file .CDA? Những phần mềm mở file .CDA và sửa file lỗi. Convert N/A CDA file sang định dạng khác.

.CDA File Extension

   

File name CDA File
File Type CD Audio Track Shortcut
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (73 Bình chọn)

File .CDA là file gì?

CDA là Audio Files – CD Audio Track Shortcut, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Phím tắt để một ca khúc trên đĩa CD; đóng các ca khúc được giới thiệu trên các đĩa CD khi mở ra; do đó, đĩa CD phải nằm trong ổ đĩa CD-ROM cho các phím tắt để làm việc một cách chính xác.

What is a CDA file?

Shortcut to a track on an audio CD; plays the referenced track on the CD when opened; therefore, the CD must be in the CD-ROM drive for the shortcut to work correctly.

Cách mở .CDA file

Để mở file .CDA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDA do người dùng đóng góp.

  • audio player
  • Apple iTunes
  • Apple iTunes
  • Microsoft Windows Media Player
  • Nullsoft Winamp
  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • JRiver Media Center
  • NCH WavePad

Chuyển đổi file .CDA

File .CDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.