SKP File

? Cách mở file .SKP? Những phần mềm mở file .SKP và sửa file lỗi. Convert Binary SKP file sang định dạng khác.

.SKP File Extension

   

File name SKP File
File Type SketchUp Document
Nhà phát triển Trimble
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (199 Bình chọn)

File .SKP là file gì?

SKP là 3D Image Files – SketchUp Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Trimble.

tập tin một SKP là một mô hình ba chiều được tạo ra bởi phần mềm SketchUp, một chương trình thiết kế 3D dễ sử dụng. Nó bao gồm một mô hình trong đó bao gồm wireframes, sắc thái, các hiệu ứng cạnh, và kết cấu. Tệp SKP cũng có thể lưu trữ các thành phần có thể được chèn vào tài liệu của bạn.

What is a SKP file?

An SKP file is a three-dimensional model created by SketchUp software, an easy-to-use 3D design program. It contains a model which includes wireframes, shades, edge effects, and textures. SKP files may also store components that can be inserted into your document.

Cách mở .SKP file

Để mở file .SKP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKP do người dùng đóng góp.

  • Trimble 3D Warehouse
  • Trimble SketchUp
  • Trimble SketchUp
  • Trimble SketchUp Viewer
  • IMSI TurboCAD Pro
  • Okino Computer Graphics PolyTrans
  • Okino Computer Graphics PolyTrans
  • IMSI TurboCAD Deluxe

Chuyển đổi file .SKP

File .SKP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.