BAK~ File

? Cách mở file .BAK~? Những phần mềm mở file .BAK~ và sửa file lỗi. Convert N/A BAK~ file sang định dạng khác.

.BAK~ File Extension

   

File name BAK~ File
File Type 1Bookmarks Backup File
Nhà phát triển AbiSource
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .BAK~ là file gì?

BAK~ là Backup Files – 1Bookmarks Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AbiSource.

tập tin Một BAK là một bản sao lưu của Google Chrome hoặc Mozilla Firefox tập tin bookmark, có thể được sử dụng để thay thế bookmark lưu trong trường hợp các bookmark chính tập tin trở nên tham nhũng. Nó được tự động tạo ra bởi các trình duyệt web Chrome hoặc Firefox và thường được đặt tên Bookmarks.bak.

What is a BAK~ file?

A BAK file is a backup of the Google Chrome or Mozilla Firefox bookmarks file, which can be used to replace saved bookmarks in case the main bookmarks file becomes corrupt. It is automatically generated by the Chrome or Firefox web browser and is typically named bookmarks.bak.

Cách mở .BAK~ file

Để mở file .BAK~ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BAK~ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BAK~

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAK~ do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Google Chrome
  • Adobe Acrobat
  • TEditXna
  • Audacity
  • Audacity

Chuyển đổi file .BAK~

File .BAK~ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.