KTR File

? Cách mở file .KTR? Những phần mềm mở file .KTR và sửa file lỗi. Convert N/A KTR file sang định dạng khác.

.KTR File Extension

   

File name KTR File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KTR là file gì?

KTR là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .KTR file

Để mở file .KTR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KTR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KTR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KTR do người dùng đóng góp.

  • Director Shockwave Studio
  • Silvia
  • Silvia

Chuyển đổi file .KTR

File .KTR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.