DMG Extractor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download DMG Extractor – NA

Phần mềm DMG Extractor

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

DMG Extractor là phần mềm gì?

DMG Extractor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của DMG Extractor là Version NA (cập nhật NA)

DMG Extractor là một chương trình cho phép người sử dụng Windows để mở của Apple Disk Image (DMG mở rộng) các tập tin trên máy tính của họ. DMGs là truyền thống không sử dụng được trong các hệ thống Windows, trừ khi chuyển đổi thành ISO hoặc các định dạng ảnh đĩa Windows tương thích tương tự hoặc kết hợp với phần mềm chuyên dụng để làm cho chúng dễ tiếp cận trên nền tảng Windows. Như vậy, DMG Extractor là một giải pháp đa nền tảng cho các file DMG không cần qua bước chuyển đổi tập tin bình thường. Các định dạng cụ thể DMG hỗ trợ bao gồm FAT, UDF, HFS / HFS +, Zlib, Zero, BZIP2 và thô. người dùng iOS Beta cũng có thể mở tập tin IPSW sử dụng phần mềm. Chương trình này cũng có khả năng mở các file DMG mã hóa và giải nén nội dung của họ tự động để chương trình computer.The của người dùng có thể được tìm thấy trong hai phiên bản. Một trong số đó được thanh toán phần mềm và một trong những khác được phân loại như là phần mềm miễn phí. Như với hầu hết các phiên bản phần mềm miễn phí khác của các chương trình trả tiền, DMG Extractor miễn phí có giới hạn xây dựng vào nó: nó chỉ có thể xử lý lên đến 5 DMGs cùng một lúc và chỉ có thể xử lý DMGs lên đến 4GB kích thước. Nó cũng không đi kèm với khả năng khai thác DMG được mã hóa. Những tính năng có sẵn chỉ cho người dùng của phần mềm thanh toán.

What is DMG Extractor?

The DMG Extractor is a program that allows Windows users to open Apple Disk Image (DMG extension) files on their PCs. DMGs are traditionally unusable in Windows systems unless converted into ISO or similar Windows-compatible disk image formats or paired with software dedicated to making them accessible on the Windows platform. Thus, DMG Extractor is a cross-platform solution for DMG files that bypasses the usual file conversion step. The specific DMG formats supported include FAT, UDF, HFS/HFS+, Zlib, Zero, Bzip2 and Raw. iOS Beta users can also open IPSW files using the software. The program is also capable of opening encrypted DMG files and extracting their contents automatically to the user’s computer.The program can be found in two versions. One of them is paid software and the other one is classed as freeware. As with most other freeware versions of paid programs, the free DMG Extractor has a limitation built into it: it can only handle up to 5 DMGs at once and can only process DMGs of up to 4GB in size. It also does not come with encrypted DMG extraction capabilities. Those features are available only for users of the paid software.

Các loại file được mở bởi DMG Extractor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm DMG Extractor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DMG

Download DMG Extractor

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg