RGB File

? Cách mở file .RGB? Những phần mềm mở file .RGB và sửa file lỗi. Convert Binary RGB file sang định dạng khác.

.RGB File Extension

   

File name RGB File
File Type 1RGB Bitmap
Nhà phát triển SGI
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (17 Bình chọn)

File .RGB là file gì?

RGB là Raster Image Files – 1RGB Bitmap, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SGI.

định dạng hình ảnh bitmap màu được tạo ra bởi Silicon Graphics (SGI); định dạng chung sử dụng để lưu hình ảnh màu RGB trên máy trạm SGI; công nhận bởi các chương trình xem hình ảnh khác nhau.

What is a RGB file?

Color bitmap image format created by Silicon Graphics (SGI); generic format used for saving RGB color images on SGI workstations; recognized by various image viewing programs.

Cách mở .RGB file

Để mở file .RGB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RGB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RGB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RGB do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • IrfanView
  • IrfanView
  • ACDSee
  • Paint Shop Pro
  • QuickTime
  • QuickTime

Chuyển đổi file .RGB

File .RGB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.