VSD File

? Cách mở file .VSD? Những phần mềm mở file .VSD và sửa file lỗi. Convert Binary VSD file sang định dạng khác.

.VSD File Extension

   

File name VSD File
File Type Visio Drawing File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (41 Bình chọn)

File .VSD là file gì?

VSD là Vector Image Files – Visio Drawing File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một VSD là một dự án bản vẽ cứu bởi Visio, một chương trình dùng để tạo ra các bản vẽ kỹ thuật. Nó có thể chứa đối tượng thị giác, các luồng thông tin, văn bản và dữ liệu khác. file VSD cũng có thể lưu trữ thông tin kết nối cho các nguồn dữ liệu nhập khẩu.

What is a VSD file?

A VSD file is a drawing project saved by Visio, a program used to create technical drawings. It may contain visual objects, information flows, text, and other data. VSD files may also store connection information for imported data sources.

Cách mở .VSD file

Để mở file .VSD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSD do người dùng đóng góp.

 • Nektony VSD Viewer for Visio Drawings
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Microsoft Visio 2019
 • iGrafx FlowCharter
 • CorelDRAW Graphics Suite 2020
 • CorelDRAW Graphics Suite 2020
 • Nevron Software MyDraw
 • The Omni Group OmniGraffle
 • Nektony VSD Viewer
 • Nektony VSDX Annotator

Chuyển đổi file .VSD

File .VSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert vsd to pdf