Roxio Retrieve

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Roxio Retrieve – NA

Phần mềm Roxio Retrieve

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Roxio Retrieve là phần mềm gì?

Roxio Retrieve là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Roxio Retrieve là Version NA (cập nhật NA)

Roxio Lấy là một ứng dụng phần mềm cho phép người dùng để lấy dữ liệu sao chép vào một đĩa sao lưu. Ứng dụng này thường được nhúng trên các đĩa sao lưu được tạo thông qua Media Creator phần mềm suite.Generally Roxio, những Roxio Lấy ứng dụng sẽ tự động khởi chạy khi một đĩa sao lưu được đưa vào ổ đĩa CD hoặc DVD. Nếu chương trình không khởi động tự động, một cửa sổ sẽ xuất hiện trong đó bao gồm các tùy chọn “Run Launch Retrieve.exe.” Nhấp vào tùy chọn này sẽ khởi chạy lấy application.If có một số phiên bản sao lưu được lưu trữ trên một đĩa duy nhất, người dùng có thể mở tab History sao lưu từ Roxio Lấy cửa sổ explorer, mà sẽ mở ra một trình đơn thả của tất cả các tập tin được lưu trữ trên xuống đĩa. Click vào buổi để được lấy ra bằng cách đánh dấu vào các ô bên cạnh tên tập tin, chọn một thư mục đích đó là khác nhau từ vị trí mặc định của đĩa sao lưu, và nhấp vào nút Lấy tìm thấy ở dưới cùng của Choose Destination nhắc. Roxio Lấy hỗ trợ phục hồi đồng thời nhiều tập tin từ một đĩa sao lưu duy nhất.

What is Roxio Retrieve?

Roxio Retrieve is a software application that enables the user to retrieve data copied on a backup disc. The application is usually embedded on the backup discs created through Roxio’s Media Creator software suite.Generally, the Roxio Retrieve application will automatically launch when a backup disc is inserted in the CD or DVD drive. If the program does not launch automatically, a window will appear which includes the option “Run Launch Retrieve.exe.” Clicking on this option will launch the retrieve application.If there are several backup sessions stored on a single disc, the user can open the Backup History tab from the Roxio Retrieve explorer window, which will open a drop down menu of all the files stored on the disc. Click on the sessions to be retrieved by ticking off the boxes next to the file names, select a destination folder that is different from the default location of the backup disc, and click the Retrieve button found at the bottom of the Choose Destination prompt. Roxio Retrieve supports simultaneous retrieval of multiple files from a single backup disc.

Các loại file được mở bởi Roxio Retrieve

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Roxio Retrieve có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) $CP$CR$CX

Download Roxio Retrieve

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg