Chronic hazard

Định nghĩa Chronic hazard là gì?

Chronic hazardNguy cơ mãn tính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Chronic hazard – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chất có thể gây hại cho sức khỏe trong khoảng thời gian tương đối dài, sau khi tiếp xúc liên tục hoặc lặp đi lặp lại.

Definition – What does Chronic hazard mean

Substance that can damage health over a relatively long period, after continuous or repeated exposures.

Source: ? Business Dictionary