CACHE File

? Cách mở file .CACHE? Những phần mềm mở file .CACHE và sửa file lỗi. Convert N/A CACHE file sang định dạng khác.

.CACHE File Extension

   

File name CACHE File
File Type Cache File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (84 Bình chọn)

File .CACHE là file gì?

CACHE là Misc Files – Cache File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một CACHE cửa hàng tập tin sử dụng gần đây thông tin trong một bộ nhớ cache đĩa cho một chương trình cụ thể. Nó được sử dụng bởi các trình duyệt web, các chương trình chỉnh sửa hình ảnh, và các ứng dụng khác để tăng tốc độ tải dữ liệu thời gian gần đây xem.

What is a CACHE file?

A CACHE file stores recently used information in a disk cache for a specific program. It is used by web browsers, image editing programs, and other applications to speed up the loading of recently viewed data.

Cách mở .CACHE file

Để mở file .CACHE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CACHE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CACHE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CACHE do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • WinRAR
  • WinRAR
  • Picasa Photo Viewer
  • jetAudio
  • Photo Gallery
  • Photo Gallery

Chuyển đổi file .CACHE

File .CACHE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.