Smart City

Định nghĩa Smart City là gì?

Smart CityThành phố thông minh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Smart City – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Giống như bất kỳ hệ thống thông minh, một thành phố thông minh là một trong đó thu thập dữ liệu cảm biến định hướng và phân tích mạnh mẽ được sử dụng để tự động hóa và dàn xếp một loạt các dịch vụ vì lợi ích của hiệu suất tốt hơn, chi phí thấp hơn và giảm bớt tác động môi trường.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thông minh thành phố đang phát triển dọc theo một số con đường, nhưng một trong những khía cạnh phổ biến hơn là trong lĩnh vực quản lý giao thông. Sự ra đời của những chiếc xe tự trị đang tạo ra một cơ hội để kết nối một loạt các thiết bị bên đường – tất cả mọi thứ từ đèn giao thông để dấu làn đường – trong một nỗ lực để chảy giao thông tối ưu hóa.

What is the Smart City? – Definition

Like any smart system, a Smart City is one in which sensor-driven data collection and powerful analytics are used to automate and orchestrate a wide range of services in the interests of better performance, lower costs and lessened environmental impact.

Understanding the Smart City

Smart Cities are evolving along a number of paths, but one of the more common aspects is in the area of traffic management. The advent of autonomous cars is creating an opportunity to connect a wide range of roadside devices — everything from traffic lights to lane markings — in an effort to optimize traffic flows.

Thuật ngữ liên quan

  • Fifth Generation Wireless (5G)
  • Internet of Things (IoT)
  • Autonomous Car
  • Autonomous Robot
  • Autonomous Things
  • Computer Vision
  • Automatic Machine Learning (AutoML)
  • Artificial Intelligence of Things (AIoT)
  • Artificial Intelligence Robot (AIBO)
  • Artificial Intelligence (AI)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm