FDK File

? Cách mở file .FDK? Những phần mềm mở file .FDK và sửa file lỗi. Convert N/A FDK file sang định dạng khác.

.FDK File Extension

   

File name FDK File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FDK là file gì?

FDK là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .FDK file

Để mở file .FDK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FDK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FDK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FDK do người dùng đóng góp.

  • COOLED CCD CAMERA BUSERIES
  • Frigodata XP
  • Frigodata XP

Chuyển đổi file .FDK

File .FDK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.