KS File

? Cách mở file .KS? Những phần mềm mở file .KS và sửa file lỗi. Convert Text KS file sang định dạng khác.

.KS File Extension

   

File name KS File
File Type 1Kickstart File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .KS là file gì?

KS là System Files – 1Kickstart File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng để tạo ra hình ảnh của Linux dựa trên hệ thống như Red Hat, CentOS, và Tizen hoạt động; chứa một loạt các hướng dẫn được sử dụng cho tự động, xây dựng giám sát của một hình ảnh hệ điều hành (OS) có thể được sử dụng để chạy các hệ điều hành.

What is a KS file?

File used for creating images of Linux-based operating systems such as Red Hat, CentOS, and Tizen; contains a series of instructions that are used for automatic, unattended construction of an operating system (OS) image that can be used for running the OS.

Cách mở .KS file

Để mở file .KS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KS do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • MIC2
  • MIC2
  • KS-Win
  • sakura editor
  • MIFES
  • MIFES

Chuyển đổi file .KS

File .KS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.