Conspicuous

Định nghĩa Conspicuous là gì?

ConspicuousDễ thấy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Conspicuous – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một khoản hoặc hạn trong một thỏa thuận được coi là dễ thấy khi nó được viết hoặc phrased một cách mà một người bình thường (đối với người mà nó là để vận hành) ought để ý đến nó.

Definition – What does Conspicuous mean

A clause or term in an agreement is considered conspicuous when it is written or phrased in a manner that a reasonable person (against whom it is to operate) ought to notice it.

Source: ? Business Dictionary