FEV File

? Cách mở file .FEV? Những phần mềm mở file .FEV và sửa file lỗi. Convert Binary FEV file sang định dạng khác.

.FEV File Extension

   

File name FEV File
File Type 1FMOD Audio Events File
Nhà phát triển Firelight Technologies
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (13 Bình chọn)

File .FEV là file gì?

FEV là Audio Files – 1FMOD Audio Events File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Firelight Technologies.

tập tin sự kiện âm thanh được tạo ra bởi FMOD, một công cụ thiết kế âm thanh sử dụng cho tác giả của âm thanh trò chơi; tiết kiệm các sự kiện âm thanh như tiếng bước chân, lửa vũ khí, hoặc tiếng ồn môi trường xung quanh; được xây dựng từ một dự án FMOD (.FDP tập tin) và được sử dụng bởi thời gian chạy trò chơi với những âm thanh kích hoạt.

What is a FEV file?

Audio event file created by FMOD, a sound design tool used for authoring game sounds; save audio events such as footsteps, weapon fire, or ambient noises; built from an FMOD project (.FDP file) and is used by the game runtime to trigger sounds.

Cách mở .FEV file

Để mở file .FEV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FEV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FEV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FEV do người dùng đóng góp.

  • Greeting Card Factory
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Deluxe
  • FMOD Designer
  • Greeting Card Factory Silver
  • Greeting Card Factory Silver

Chuyển đổi file .FEV

File .FEV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.