Gordon Moore

Định nghĩa Gordon Moore là gì?

Gordon MooreGordon Moore. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gordon Moore – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Gordon Moore là người đồng sáng lập, cựu giám đốc điều hành và cựu chủ tịch của Tập đoàn Intel. Moore đã tham gia vào sản xuất hàng loạt của chất bán dẫn và tạo ra các chip bộ nhớ và vi xử lý. Ông có lẽ là nổi tiếng nhất cho định luật Moore, mà dự đoán rằng số lượng transistor trên một chip sẽ tăng gấp đôi mỗi hai năm. Như vậy đến nay, dự đoán của ông đã được chứng minh là khá chính xác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giống như Robert Noyce, người đồng sáng lập Intel khác, Moore là trung tâm của một số các tiến bộ quan trọng nhất trong sức mạnh tính toán. Các cặp làm việc với William Shockley, đồng phát minh ra transistor, trước khi đến Fairchild và hoàn thiện các vi mạch. Cặp trái Fairchild với nhau để tìm thấy Intel với sự giúp đỡ của đầu tư mạo hiểm. Trong khi tại Intel, Moore và Noyce giám sát việc tạo ra các chip nhớ dựa trên như trái ngược với bộ nhớ lõi từ tính trong ngày. Như chip trở nên rẻ hơn, vì vậy đã làm bộ nhớ, đưa ra một dẫn khổng lồ Intel. Trong cuối những năm 60, Intel thuê Marcian Hoff. Hoff dẫn đầu nhóm nghiên cứu đã tạo ra bộ vi xử lý trong năm 1971, cùng năm Intel đã đi công cộng và làm Moore và Noyce đàn ông cực kỳ giàu có. Giống như nhiều người tiên phong công nghệ cũ, Moore đã ít nhiều rút lui khỏi ngành công nghệ tập trung vào nguyên nhân từ thiện.

What is the Gordon Moore? – Definition

Gordon Moore is the cofounder, former CEO and former chairman of Intel Corporation. Moore was involved in the mass production of semiconductors and the creation of memory chips and microprocessors. He is perhaps most famous for Moore’s law, which predicts that the number of transistors on a chip will double every two years. Thus far, his prediction has proved to be fairly accurate.

Understanding the Gordon Moore

Like Robert Noyce, the other Intel cofounder, Moore was at the center of some of the most important advances in computing power. The pair worked with William Shockley, co-inventor of the transistor, before heading to Fairchild and perfecting the microchip. The pair left Fairchild together to found Intel with the help of venture capitalists. While at Intel, Moore and Noyce oversaw the creation of chip-based memory as opposed to the magnetic core memory of the day. As chips became cheaper, so did memory, giving Intel a huge lead. In the late ’60s, Intel hired Marcian Hoff. Hoff led the team that created the microprocessor in 1971, the same year Intel went public and made Moore and Noyce incredibly wealthy men. Like many former tech pioneers, Moore has more or less retired from the tech sector to focus on philanthropic causes.

Thuật ngữ liên quan

  • Robert Noyce
  • Microprocessor
  • Transistor
  • Silicon Valley
  • Semiconductor
  • Memory Chip
  • Moore’s Law
  • Microchip
  • Ubuntu Certified Professional
  • Linus Torvalds

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm