MGB File

? Cách mở file .MGB? Những phần mềm mở file .MGB và sửa file lỗi. Convert N/A MGB file sang định dạng khác.

.MGB File Extension

   

File name MGB File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MGB là file gì?

MGB là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .MGB file

Để mở file .MGB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGB do người dùng đóng góp.

  • Band-in-a-Box
  • RealDrums Set 2c – Country and Reggae
  • RealDrums Set 2c – Country and Reggae
  • Master Blues Piano Solos Volume 1
  • Band-in-a-Box Demo
  • RealDrums Set 1c – Rock
  • RealDrums Set 1c – Rock

Chuyển đổi file .MGB

File .MGB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.