CWM File

? Cách mở file .CWM? Những phần mềm mở file .CWM và sửa file lỗi. Convert N/A CWM file sang định dạng khác.

.CWM File Extension

   

File name CWM File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CWM là file gì?

CWM là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .CWM file

Để mở file .CWM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CWM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CWM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CWM do người dùng đóng góp.

  • CaptureWizPro
  • CardioNavigator – Hauptprogramm
  • CardioNavigator – Hauptprogramm
  • CrypTool
  • CaptureWiz Pro application file
  • CreeperMap
  • CreeperMap

Chuyển đổi file .CWM

File .CWM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.