NQP File

? Cách mở file .NQP? Những phần mềm mở file .NQP và sửa file lỗi. Convert N/A NQP file sang định dạng khác.

.NQP File Extension

   

File name NQP File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NQP là file gì?

NQP là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .NQP file

Để mở file .NQP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NQP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NQP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NQP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio Code
  • NQ-Designer
  • NQ-Designer

Chuyển đổi file .NQP

File .NQP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.