Styles All Blues

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Styles All Blues – NA

Phần mềm Styles All Blues

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Styles All Blues là phần mềm gì?

Styles All Blues là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Styles All Blues là Version NA (cập nhật NA)

Kiểu Tất cả Blues gói đề cập đến một trong những Styles Sets MIDI cung cấp bởi PG Âm nhạc cho người dùng của nó ban nhạc trong một phần mềm Box. Có trên thực tế ít nhất hai Tất cả Blues gói được cung cấp bởi PG Âm nhạc: một trong số họ là Set 16 và thứ hai là Set 63. Để hiểu làm thế nào để sử dụng chúng, tuy nhiên, nó là cần thiết để biết làm thế nào ban nhạc trong một Box làm việc đầu tiên. ban nhạc trong một Box là một chương trình mà tạo ra sự sắp xếp âm nhạc theo yêu cầu dựa trên sự lựa chọn sử dụng đầu vào như hợp âm và lựa chọn phong cách âm nhạc. Kiểu gói là bộ phận quan trọng của đầu vào trong quá trình này, với những người dùng lựa chọn từ phong cách trong thư viện của họ để thử giọng nào họ muốn bao gồm trong bài hát của họ. Tập hợp tất cả Blues thêm một số rất quan trọng-một số thậm chí có thể nói tinh-blues phong cách truyền thông của người dùng, với một số sử dụng làm nhạc blues của đàn piano cổ điển và những người khác sử dụng cây đàn guitar và bass. Có StevieRay giống như phong cách, những người sao chép sau khi âm thanh đặc biệt DrJon của, những khuôn mẫu ngay sau khi James B, một số có ảnh hưởng Jitterbug, những người khác thực hiện sau khi Clapton, và nhiều hơn nữa.

What is Styles All Blues?

The Styles All Blues pack refers to one of the MIDI Styles Sets supplied by PG Music for users of it Band in a Box software. There are in fact at least two All Blues packs provided by PG Music: one of them is Set 16 and the other is Set 63. To understand how to use them, however, it is necessary to know how Band in a Box works first.Band in a Box is a program that generates musical arrangements on demand based on user input selections such as chord and musical style selections. The Styles packs are crucial parts of the input in this process, with users choosing from the styles in their library to audition which ones they want to include in their songs. The All Blues set adds some crucial—some might even say seminal—blues styles to the user’s media, with some making use of classic blues pianos and others using guitar and bass. There are StevieRay-like styles, ones copied after DrJon’s distinctive sound, ones patterned straight after James B’s, some with Jitterbug influences, others taken after Clapton, and more.

Các loại file được mở bởi Styles All Blues

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Styles All Blues có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Styles All Blues

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg