QAA File

? Cách mở file .QAA? Những phần mềm mở file .QAA và sửa file lỗi. Convert N/A QAA file sang định dạng khác.

.QAA File Extension

   

File name QAA File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .QAA là file gì?

QAA là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .QAA file

Để mở file .QAA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QAA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QAA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QAA do người dùng đóng góp.

  • SQL Anywhere

Chuyển đổi file .QAA

File .QAA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.