MDR File

? Cách mở file .MDR? Những phần mềm mở file .MDR và sửa file lỗi. Convert N/A MDR file sang định dạng khác.

.MDR File Extension

   

File name MDR File
File Type ModPlug Compressed Module
Nhà phát triển Olivier Lapicque
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MDR là file gì?

MDR là Audio Files – ModPlug Compressed Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Olivier Lapicque.

Nén tập tin mô-đun âm nhạc được tạo ra bởi ModPlug Player, một ứng dụng dùng để chơi các file nhạc mô-đun; cửa hàng một module như một .MTM, .MT2, hoặc tập tin .it đó được nén với khả năng nén RAR.

What is a MDR file?

Compressed music module file created by ModPlug Player, an application used to play module music files; stores a module such as an .MTM, .MT2, or .IT file that is compressed with RAR compression.

Cách mở .MDR file

Để mở file .MDR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDR do người dùng đóng góp.

  • ModPlug Player
  • OpenMPT / ModPlug Tracker
  • OpenMPT / ModPlug Tracker
  • MANDARA
  • ModPlug Player
  • Medical Drug Reference
  • Medical Drug Reference

Chuyển đổi file .MDR

File .MDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.