WindowsR Internet Explorer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download WindowsR Internet Explorer – NA

Phần mềm WindowsR Internet Explorer

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

WindowsR Internet Explorer là phần mềm gì?

WindowsR Internet Explorer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của WindowsR Internet Explorer là Version NA (cập nhật NA)

WindowsR Internet Explorer là trình duyệt web dành riêng cho các máy tính cài đặt với các hệ điều hành Microsoft Windows. Mời này hơn một trình duyệt Internet Explorer bình thường vì nó đã được cải thiện với các tính năng tuyệt vời, đáng tin cậy. Đó là nhanh chóng để nạp và đáp ứng cho việc sử dụng thuận tiện của web browsing.The mới nhất WindowsR Internet Explorer là trình duyệt Internet Explorer 9. Nó được thiết kế để liền mạch với hội nhập của một số 7 công cụ Windows, trong đó bao gồm Pinned Sites, Jump Lists, SmartScreen Filter, trang tab mới và cải tiến tab, Notification Bar, One Box, và trình duyệt web tập trung. Một Box là một tính năng cho phép bạn tìm kiếm một trang web hoặc đi đến một địa chỉ web cụ thể ở một nơi. Pinned Sites cho phép bạn đánh dấu các trang web hoặc thiết lập như yêu thích mà bạn có thể sử dụng sau này dễ dàng chỉ trong một nhấp chuột duy nhất. Các SmartScreen Filter bảo vệ hoạt động duyệt web của bạn chống lại bức tường lửa, lừa đảo, hack và thậm chí rút attacks.WindowsR Internet Explorer cũng được xây dựng với một số công cụ đáng tin cậy và công nghệ cao. Một số trong số đó là ActiveX lọc, xem khả năng tương thích, add-on Performance Advisor, quản lý download, InPrivate duyệt, bảo vệ theo dõi, cross site scripting lọc, cũng như cô lập tab và phục hồi.

What is WindowsR Internet Explorer?

WindowsR Internet Explorer is a web browser exclusively for computers installed with Microsoft Windows operating systems. This offers more than an ordinary Internet Explorer as it has improved with great, reliable features. It is fast to load and responsive for a convenient use of web browsing.The latest WindowsR Internet Explorer is Internet Explorer 9. It is designed to be seamless with integration of some Windows 7 tools, which include Pinned Sites, Jump Lists, SmartScreen Filter, New Tab page and tab enhancements, Notification Bar, One Box, and web-focused browsing. One Box is a feature that lets you search a site or go to a particular web address in one place. Pinned Sites enables you to bookmark or set sites as favorites which you can later easily access in just a single click. The SmartScreen Filter protects your web browsing activity against firewall, phishing, hacking and even virus attacks.WindowsR Internet Explorer is also built with some trusted tools and high technologies. Some of them are ActiveX filtering, compatibility view, add-on performance advisor, download manager, InPrivate browsing, tracking protection, cross site scripting filter, as well as tab isolation and recovery.

Các loại file được mở bởi WindowsR Internet Explorer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm WindowsR Internet Explorer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) GIFHTMHTMLITSITSSMFPMHTMHTMLPARTIALRELSSVGSVGZVDXVSDVSSVSTVSXVTXWEBSITEXEVGENXMLXHTXHTMLXMLXSL

Download WindowsR Internet Explorer

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg