Cross aisle

Định nghĩa Cross aisle là gì?

Cross aisleLối đi chéo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cross aisle – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Bán lẻ: Bất kỳ lối đi mà giao cắt với các lối đi chính ở một góc, thường là 90 độ.

Definition – What does Cross aisle mean

1. Retail: Any aisle which intersects with the main aisle at an angle, usually 90 degrees.

Source: ? Business Dictionary