RSB File

? Cách mở file .RSB? Những phần mềm mở file .RSB và sửa file lỗi. Convert Binary RSB file sang định dạng khác.

.RSB File Extension

   

File name RSB File
File Type Red Storm Bitmap File
Nhà phát triển Ubisoft Entertainment
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (6 Bình chọn)

File .RSB là file gì?

RSB là Raster Image Files – Red Storm Bitmap File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ubisoft Entertainment.

hình ảnh bitmap được sử dụng bởi nhiều trò chơi Ubisoft Red Storm, bao gồm Rainbow Six Tom Clancy của: Rogue Spear; chứa một hình ảnh được lưu trữ trong một định dạng độc quyền; sử dụng để hình ảnh cửa hàng trò chơi, chẳng hạn như khuôn mặt nhân vật và đồ họa cơ thể.

What is a RSB file?

Bitmap image used by various Ubisoft Red Storm games, including Tom Clancy’s Rainbow Six: Rogue Spear; contains an image stored in a proprietary format; used to store game images, such as character faces and body graphics.

Cách mở .RSB file

Để mở file .RSB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RSB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RSB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RSB do người dùng đóng góp.

  • ACDSee
  • Reason
  • Reason
  • ACDSee Pro
  • ACDSee Application
  • Photomania Deluxe
  • Photomania Deluxe

Chuyển đổi file .RSB

File .RSB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.