SMSCaster E-Marketer GSM Enterprise

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download SMSCaster E-Marketer GSM Enterprise – NA

Phần mềm SMSCaster E-Marketer GSM Enterprise

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

SMSCaster E-Marketer GSM Enterprise là phần mềm gì?

SMSCaster E-Marketer GSM Enterprise là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của SMSCaster E-Marketer GSM Enterprise là Version NA (cập nhật NA)

Các SMSCaster E-Marketer GSM Enterprise edition là phiên bản mạnh nhất của phần mềm SMSCaster. SMSCaster là một chương trình e-marketing. Nó cho phép người sử dụng để thực hiện tiếp thị trực tiếp qua tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn SMS được gửi từ máy tính của người dùng. Chương trình được mở trên cả hai đầu, vì vậy người dùng không chỉ nhận được khả năng gửi tin nhắn với số lượng lớn mà còn có khả năng nhận tin nhắn thông qua phần mềm: đây có thể hữu ích cho những người có phương pháp marketing xoay quanh rất nhiều vào chiến lược tham gia trực tiếp và người muốn xây dựng các mối quan hệ cá nhân với khách hàng của họ. Nó cũng cho phép chúng một cách dễ dàng thu thập yêu cầu của khách hàng hoặc dữ liệu thông qua việc trả lời, mà không cần phải được xuất khẩu từ điện thoại của họ, vì họ đi thẳng đến hộp thư trên computers.While chương trình tương tự khác của họ sử dụng cổng kết nối Internet để gửi tin nhắn SMS thông qua Web, SMSCaster sử dụng một “liên kết” điện thoại di động-điện thoại bất kỳ người dùng muốn kết nối với các ứng dụng, trên thực tế. Điều này có nghĩa ông không còn phải trả tiền cho các khoản tín dụng riêng biệt để sử dụng trong việc gửi thông điệp tiếp thị SMS: các khoản tín dụng của điện thoại là những người sử dụng. Điều gì làm cho phiên bản Enterprise mạnh hơn các phiên bản khác là nó có hỗ trợ đa điện thoại cho SMS đồng thời gửi.

What is SMSCaster E-Marketer GSM Enterprise?

The SMSCaster E-Marketer GSM Enterprise edition is the most powerful version of the SMSCaster software. SMSCaster is an e-marketing program. It allows the user to carry out direct marketing via text messages or SMS sent from the user’s computer. The program is open on both ends, so the user not only gets the ability to send messages in bulk but also has the ability to receive messages via the software: this can be useful for those whose marketing methods hinge strongly on direct engagement strategies, and who want to build personal relationships with their customers. It also allows them an easy way of collecting customer request or data through the replies, which do not need to be exported from their phones because they go straight to the inbox on their computers.While other similar programs use Internet gateways to send SMS via the Web, SMSCaster uses a “linked” mobile phone—any phone the user wants to connect to the application, in fact. This means he no longer has to pay for separate credits to use in sending SMS marketing messages: the phone’s credits are the ones used. What makes the Enterprise version stronger than other versions is that it has multi-phone support for concurrent SMS sending.

Các loại file được mở bởi SMSCaster E-Marketer GSM Enterprise

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm SMSCaster E-Marketer GSM Enterprise có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SMS

Download SMSCaster E-Marketer GSM Enterprise

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg