RMK File

? Cách mở file .RMK? Những phần mềm mở file .RMK và sửa file lỗi. Convert N/A RMK file sang định dạng khác.

.RMK File Extension

   

File name RMK File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .RMK là file gì?

RMK là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .RMK file

Để mở file .RMK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RMK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RMK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RMK do người dùng đóng góp.

  • Remark Office OMR
  • Multi-Edit
  • Multi-Edit
  • AeroCAD Application

Chuyển đổi file .RMK

File .RMK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.