AVS Video Editor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download AVS Video Editor – NA

Phần mềm AVS Video Editor

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

AVS Video Editor là phần mềm gì?

AVS Video Editor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của AVS Video Editor là Version NA (cập nhật NA)

Các AVS Video Editor là một phần của gói AVS4You, trong đó bao gồm một số các dòng AVS của đa phương tiện kỹ thuật số chỉnh sửa và dãy chuyển đổi. Mặc dù có một thử nghiệm miễn phí cho phần mềm, dòng AVS được cấp phép và do đó cần phải được mua trước khi nó có thể được sử dụng đầy đủ; Tuy nhiên kế hoạch độc đáo AVS4You cho phép bạn mua một giấy phép duy nhất mà có thể được sử dụng cho tất cả các sản phẩm AVS. Đây có nghĩa là bạn chỉ cần mua một cái để đạt được quyền truy cập vào tất cả các chương trình AVS4You khác; nói cách khác, mua một cái, mất all.So những gì hiện các AVS Video Editor làm gì? Như có thể lượm lặt từ tên một mình, nó cho phép người dùng chỉnh sửa video của họ và thêm các hiệu ứng đặc biệt vào những video này, và làm những việc khác như phim sản xuất trong nước cắt hoặc thậm chí tạo. Nó tự hào hơn 300 hiệu ứng video và hiệu ứng chuyển tiếp, cộng với khả năng tạo ra những thứ mát như menu (hữu dụng cho DVD), chú thích, và thậm chí cả phụ đề. Bạn thậm chí có thể sử dụng AVS Video Editor để ổn định phong trào cam run rẩy, chuyển video từ nhiều loại thiết bị, quy trình HD và video Blu-Ray, và nó hỗ trợ hầu hết các định dạng video phổ biến. Hơn nữa, bạn có thể chia sẻ video chỉnh sửa của bạn trực tiếp đến các trang web chia sẻ video như YouTube và Facebook, và nó cũng bao gồm hỗ trợ đa ngôn ngữ.

What is AVS Video Editor?

The AVS Video Editor is part of the AVS4You package, which includes several of the AVS line of digital multimedia editing and conversion suites. Though there is a free trial for the software, the AVS line is licensed and thus needs to be purchased before it can be used fully; however AVS4You’s unique plan allows you to purchase a single license which can be used for all AVS products. This means that you need only buy one to gain access to all the other AVS4You programs; in other words, buy one, take all.So what does the AVS Video Editor do? As can be gleaned from the name alone, it allows users to edit their videos and add special effects to these videos, and do other things like trim or even create home-made movies. It boasts over 300 video effects and transitions, plus the ability to create cool stuff like menus (useful for DVDs), annotations, and even subtitles. You can even use the AVS Video Editor to stabilize shaky cam movements, transfer videos from a variety of devices, process HD and Blu-Ray videos, and it supports the most popular video formats. Furthermore, you can share your edited videos directly to video-sharing sites like YouTube and Facebook, and it also includes multi-lingual support.

Các loại file được mở bởi AVS Video Editor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm AVS Video Editor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) VEPVEP4

Download AVS Video Editor

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg