PMT File

? Cách mở file .PMT? Những phần mềm mở file .PMT và sửa file lỗi. Convert N/A PMT file sang định dạng khác.

.PMT File Extension

   

File name PMT File
File Type PageMaker Template File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (8 Bình chọn)

File .PMT là file gì?

PMT là Font Files – PageMaker Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Một PMT là một mẫu tạo ra cho PageMaker 7.0, một thiết kế bố trí trang và ứng dụng định dạng. Nó chứa một mẫu của một bộ ký tự tham chiếu để xác định đột quỵ quan trọng đối với các ký tự ASCII. file PMT được tạo ra cho mỗi phiên bản của PageMaker.

What is a PMT file?

A PMT file is a template created for PageMaker 7.0, a page layout designing and formatting application. It contains a template of a character set referenced to identify key strokes for ASCII characters. PMT files are created for each version of PageMaker.

Cách mở .PMT file

Để mở file .PMT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMT do người dùng đóng góp.

  • Adobe PageMaker Tryout
  • Adobe PageMaker
  • Adobe PageMaker
  • Parallels Tools Center
  • PhotoMeister
  • JEOL NMR Software
  • JEOL NMR Software

Chuyển đổi file .PMT

File .PMT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.