GRL File

? Cách mở file .GRL? Những phần mềm mở file .GRL và sửa file lỗi. Convert N/A GRL file sang định dạng khác.

.GRL File Extension

   

File name GRL File
File Type Windows Update Status File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (7 Bình chọn)

File .GRL là file gì?

GRL là System Files – Windows Update Status File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin tình trạng sử dụng bởi Windows Update; lưu trữ thông tin về cấu hình của Windows hiện hành; đặt tên một trong hai “active.grl” hoặc “pending.grl” và được lưu trữ trong thư mục windows winsxs thư mục bằng cách mặc định.

What is a GRL file?

Status file used by Windows Update; stores information about the current Windows configuration; named either “active.grl” or “pending.grl” and is stored in the windowswinsxs directory by default.

Cách mở .GRL file

Để mở file .GRL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Update
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • GCFao3d
  • PAD System Pattern
  • PAD System Pattern

Chuyển đổi file .GRL

File .GRL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.