RPT File

? Cách mở file .RPT? Những phần mềm mở file .RPT và sửa file lỗi. Convert N/A RPT file sang định dạng khác.

.RPT File Extension

   

File name RPT File
File Type 1Crystal Reports File
Nhà phát triển SAP
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (187 Bình chọn)

File .RPT là file gì?

RPT là Data Files – 1Crystal Reports File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SAP.

Một tập tin RPT là một báo cáo hoặc sản lượng tập tin được tạo ra bởi Crystal Reports, một chương trình được sử dụng để báo cáo kinh doanh theo định hướng. Nó có thể lưu trữ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và các loại khác nhau của cơ sở dữ liệu. file RPT có thể tương tác, cho phép người dùng khả năng như lọc trực tiếp và phân loại.

What is a RPT file?

An RPT file is a report or output file created by Crystal Reports, a program used for business-oriented reporting. It can store data from multiple sources and different types of databases. RPT files may be interactive, giving users capabilities such as live filtering and sorting.

Cách mở .RPT file

Để mở file .RPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio with Crystal Reports plug-in
  • SAP Crystal Reports
  • SAP Crystal Reports
  • SAP Crystal Reports Viewer
  • Crystal Reports
  • Crystal Reports for Visual Basic
  • Crystal Reports for Visual Basic

Chuyển đổi file .RPT

File .RPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.