CDI File

? Cách mở file .CDI? Những phần mềm mở file .CDI và sửa file lỗi. Convert N/A CDI file sang định dạng khác.

.CDI File Extension

   

File name CDI File
File Type 1INTEX Output File
Nhà phát triển INTEX
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.7 ★ (9 Bình chọn)

File .CDI là file gì?

CDI là Data Files – 1INTEX Output File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi INTEX.

Tập tin được tạo ra bởi món hời, một ứng dụng thỏa thuận cơ cấu đầu tư; chứa mô hình thỏa thuận trước giá có thể được phân tích bởi khách hàng tiềm năng; bao gồm dữ liệu tùy chỉnh như tài sản thế chấp, thác dòng tiền, và ưu tiên thanh toán; giữ các báo cáo của đông đảo thanh toán trước và mô phỏng căng thẳng mặc định.

What is a CDI file?

File created by DealMaker, an investment deal structuring application; contains pre-price deal models that can be analyzed by prospective clients; includes customized data like collateral, cash-flow waterfall, and priority of payments; holds reports of numerous prepayment and default stress simulations.

Cách mở .CDI file

Để mở file .CDI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDI do người dùng đóng góp.

  • IsoBuster
  • PowerISO
  • PowerISO
  • WavePad Sound Editor
  • Switch Sound File Converter
  • Pixillion Image Converter
  • Pixillion Image Converter

Chuyển đổi file .CDI

File .CDI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.